T-box passivhus

Betongelementforeningen har i dette prosjektet utarbeidet et konsept for passivhus i betong (T-Box).

Foreningen ønsker å videreutvikle Tbox i en passivhusretning, og på den måten vise at det er mulig å produsere boliger med lavt energiforbruk samtidig som man ivaretar hensynet til lave byggekostnader ved at man utnytter potensialet som ligger i optimal industriell produksjon av bygningsdelene. Konkret vil dette utviklingsarbeidet gå på delprosjekter som

  • Prøve ut optimale isolasjonsmaterialer i sandwichkonstruksjoner (veggelementer).
  • Utvikle gode knutepunkter i konstruksjonen slik at virkningen av kuldebroer minimaliseres.
  • Optimalisere bruken av varmelagringskapasiteten betongen har14 i forhold til stabilt inneklima og på den måten å bidra til å minimalisere behovet for tilført energi til oppvarming/kjøling av bygget.
  • Optimalisere ventilasjonsløsninger slik at men utnytter betongelementbyggets egenskaper ift tetthet, minimale vedlikeholdsbehov med mer.
  • Finne gode løsninger i forhold til dører, vinduer og andre utsparinger som kan bidra til å oppnå akseptable energi og branntekniske egenskaper.
  • Optimalisere romprogrammet slik at man får en god energiflyt i bygget (mht energi til oppvarming/kjøling)

T-Box passivhus

Sluttrapport til Husbanken

Betongelementforeningen

2013