SINTEF Byggforsk: Systematisering av erfaringer med passivhus - oppfølging

Videreføring av utredningsprosjekt med vekt på innemiljø, energibruk og kostnader, utarbeidet av SINTEF Byggforsk (2012).

Rapporten er et utredningsoppdrag fra Husbanken og en oppfølging av Prosjektrapport nr. 90, "Systematisering av erfaringer med passivhus" (SINTEF Byggforsk, feb. 2012).

Innhentede erfaringer og data for videreføringen av dette arbeidet er fra pilotprosjektene og støtter tidligere konklusjoner om at passivhus stort sett kan bygges med velkjent og utprøvd teknologi. Det er ingen grunn til å frykte "nye og ukjente" problemer, med mindre ny og ukjent teknologi innføres.

Videreføringen av utredningsprosjektet har hatt fokus på kostnader, innemiljø og energibruk sett i lys av at passivhus er i en introduksjons-/ vekstfase i det norske markedet.


Utarbeidet med FoU-midler fra Husbanken