St. Johannes barnehage

Rehabilitering og ombygging av bygning som er bestemt vernet, samt riving av en bygning og oppføring av nybygg på nåværende tomt for St. Johannes for 3 avd.barnehage.

Denne rapporten beskriver forprosjektet i forbindelse med rehabilitering av St. Johannes barnehage fra 1911, og bygging av en ny fløy. Til sammen fikk barnehagen navnet Nymannsveien barnehage.

St. Johannes barnehage

Sluttrapport

Stavanger kommune, Stavanger eiendom
Kompetansetilskuddsrapport, 2013