Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Sluttrapport fra prosjektet "Bærekraftig rehabilitering av boligblokker" finansiert med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet.

Rehabilitering av borettslag krever fokus på den langsiktighet og kompetanse som kreves for oppnå bærekraft. Primært har dette prosjektet til hensikt å tilføre kompetanse om hvordan man best kan vedlikeholde borettslag bærekraftig. Kunnskapen skal videreføres til de som sitter med utfordringen (borettslaget og andelseier), slik at man åpner for bærekraftige tiltak. Studie av oppgaver, teknologi og krav (behov) har gitt åpenbare fokusområder i prosjektet. Utfordringen er den store differansen mellom vedlikeholdsbehov og økonomisk handlingsrom.

Samspillet mellom alle involverte har avslørt hva beboer (eier) mener at han har størst behov for, til tros for hva bygget trenger på lang sikt. Begrep i rapporten vil være nødvendig å forklare for brukere i alle ledd. Bygningsteknisk kompetanse kan ikke forutsettes. Videre vil heller ikke det vedlagte regneark for oppsett av vedlikehold og rehabilitering være til hjelp før det forklares. Rapporten refererer til erfaringstall fra gjennomførte prosjekter eller utarbeidet tilbud. Det videre arbeid er å samle inn data for å dokumentere priser, og vise hvor mye disse varierer og hva som gjør at prisene varierer.

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

OMT Boligbyggelag

Ivar Klavenes, prosjektleder
Kompetansetilskuddsrapport