Passivhus på Sotra - test og informasjonsbolig

Passivhus Storhilderen, en test- og informasjonsbolig for innovative passivhusløsninger.

HiB har deltatt i prosjekteringsteamet for pilotprosjektet Storhilderen og bidratt med energi- og inneklimaberegninger og bistand når det gjelder utforming, detaljering og materialbruk. Storhilderen er et passivhusprosjekt på Sotra der en har som overordnet mål å bygge kostnadseffektive passivhus med miljøvennlig materialbruk og godt inneklima. Prosjektet er støttet av både Enova og Husbanken. Første byggetrinn bestående av en enebolig og en tomannsbolig ble ferdigstilt i desember 2014. HiB har i prosjekteringsfasen og under byggeperioden bistått med kvalitetssikring og oppfølging, og prosjektet er i omfattende grad benyttet til befaringer og som case i oppgaver og hovedprosjekt for studenter. Ifm. prosjektet HiB Living Lab Storhilderen har HiB fulgt opp prosjektet under drift, med blant annet målinger av inneklima og formålsdelt energiforbruk samt gjennomføringer av brukerundersøkelser.

Det er utarbeidet tre sluttrapporter i forbindelse med prosjektet.

Sluttrapport 1

Etterprøving av innovativ baderomsløsning i passivhus
av Monica Todne Haldorsen og Andrea Aspenes Justad
Bacheloroppgave i energiteknologi ved Høgskolen i Bergen

Sluttrapport 2

Kostnadsvurdering av ulike byggestandarder
av Synne Quale og Nikoline Lillestøl-Moltu
Bacheloroppgave i energiteknologi ved Høgskolen i Bergen

Sluttrapport 3

HiB Living Lab – et laboratorium for bærekraftig bokomfort
I denne rapporten presenteres status for FoU- og formidlingsaktiviteter samt økonomisk status for prosjektet.