Passivhus i massivtre

Prosjektrapport for Rådalslien bofellesskap, utarbeidet av Bergen bolig og byfornyelse (2011).

Rådalslien bofellesskap er det første passivhus-prosjektet i regi av Bergen kommune. Bofellesskapet inneholder 10 leiligheter for psykisk utviklingshemmede fordelt over to plan. Det er lagt stor vekt på å få til godt bo- og arbeidsmiljø som også er driftsgunstig. Bergen bolig og byfornyelse har i dette prosjektet fokusert på å utvikle og vise fram fremtidsrettede miljø- og energitiltak i tråd med kommunens klima- og miljøhandlingsplan.

Som hovedkonstruksjon er der benyttet massivtre for blant annet å oppnå en miljøgevinst i produksjonsfasen. Hele bygningen ble oppført under telt for å unngå nedfukting i byggeperioden og for å oppnå høy grad av kvalitetssikring i utførelsen. (Kilde: NAL Ecobox, rapporten)

Les mer om Rådalslien bofellesskap på NAL Ecobox.
  

Bygget er det første "passivhus" i regi av Bergen kommune og består av 10 leiligheter + personalenhet.

BBB har i dette prosjektet fokusert på fremtidsrettede miljø- og energitiltak i tråd med kommunens klima- og miljøhandlingsplan. Prosjektet er en del av det statlige programmet "Fremtidens byer 2008-2014". Som hovedkonstruksjon er det benyttet massivtre for blant annet å oppnå en miljøgevinst i produksjonsfasen.

Totalkostnaden er kr. 39,5 mill som er i henhold til budsjett. Prosjektet er støttet økonomisk av Enova og Husbanken.