Passivhus Holmenknappen

To ulike måter å bygge passivhus på. Rapporter utarbeidet av Anne Marie Grimsrud og studenter ved Høgskolen i Bergen (2012).

På Holmeknappen 4 , i Meland Kommune, på Holsenøy i Nordhordland er det prosjektert to eneboliger med lik størrelse og utforming, men med ulik produksjon og tekniske installasjoner. 

Sivilarkitekt Anne Marie Grimsrud har utarbeidet rapporten Passivhus: plassbygget eller prefabrikert? Installasjoner: enkle eller kombinerte? der formålet har vært å sammenholde passivhus-byggeskikk fra Østerrike med en videreutvikling av tradisjonell norsk byggeskikk – plassbygget passivhusstandard ved hjelp av ekstra isolering og lufttett detaljering.

Stikkord for prosjektet:
• god universell tilgjengelighet
• høy arkitektonisk kvalitet
• godt inneklima
• bærekraftig byggemåte
• passivhus-standard iht. NS 3700

I samarbeid med Høgskolen i Bergen er det også utarbeidet en hovedoppgave om prosjekteringen av passivhusene, Passivhus Holmenknappen - dimensjonering og energiberegning. Oppgaven, som er utarbeidet av Christine Aronsen, Ingrid Thorkildsen og Silje Skuseter, er todelt og omhandler henholdsvis bygningsfysikk og konstruksjon. Problemstillingen har vært "Hvordan gjøre Holmenknappen 4 om til et passivhus, uten at endringene går på bekostning av den arkitektoniske utformingen." (Kilde: rapporten)