Passiv klimatisering

Passiv klimatisering av bygg handler om å imøtekomme energi- og ventilasjonsbehov ved hjelp av passive grep i bygningskroppen, dvs tiltak som ikke er avhengig av tilført energi.

I dette prosjektet er det lagt vekt på å beskrive tiltak for reduksjon av ventilasjonsbehov. Som metodisk grunnlag er LIMA-pyramiden utviklet. Hensikten med case-studiene er å beskrive/dokumentere/ gi eksempler på hvordan man kan redusere energi- og ventilasjonsbehov gjennom passive klimatiseringstiltak. Casene representerer ulike løsninger for implementering av naturlig/ hybrid ventilasjon samt ulike passive klimatiseringstiltak, og belyser ulike problemstillinger mtp. forskriftskrav. Case-studiene konsentreres om nyere bygg med høye energi- og miljø-ambisjoner.

Passiv klimatisering

Flere veier til målet om passivhusnivå i Tek 2015?

Asplan Viak v/Anne Sigrid Nordby, Arne Førland-Larsen og Per F. Jørgensen
Gaia Lista v/Dag Roaldkvam og Bjørn Berge
Silvinova v/Ola Øyen
Norsk Treteknisk Institutt v/Kristine Nore
Trondheim/ Sandvika/ Lista/ Elverum/ Oslo, april 2014