Nullenergihus i Froland

Bakgrunn for prosjektet er boligplaner til Martin og Wenche Østensen i Froland. Ønsket var å bygge en fremtidsrettet bolig med fokus på energibruk.

I samarbeid med arkitekt BGM arkitekter ble ambisjonene løftet og målet var å prosjektere og bygge et nullenergihus. Dvs en bolig som over året skulle være prosjektert til å gå i null med energiregnskapet. Etter befaringer på tomta og samtaler med byggherrene ble det utarbeidet skisser for prosjektet, basert på ønsker for utforming av boligen og klimatilpassing i forhold til sted, himmelretninger m.m. Takflaten mot syd ble tegnet med takfall sammenfallende med ideell vinkel for solcelle og solfanger-plassering.

Nullenergihus i Froland

-Norges første nullenergihus - sluttrapport

BGM arkitekter AS

Boligen fikk en vinterhage som skal fungere som buffer mot varmere og kaldere perioder. Boligen er bygd opp med elementer for vegg, etasjeskille og tak. Underetasje er hovedsakelig bygget i mur. Som energiforsyning ble valgt solcellepaneler og solfangeranlegg. I tillegg er det montert gråvannsgjenvinner. Ytterveggene har en på 0,10. Tak og gulv på grunn har 0,08. Vinduer har på 0,8.