Energieffektivisering av et trehus fra slutten av 60-tallet

Utgangspunktet for denne oppgaven er et trehus i Trondheim, bygd på slutten av 60-tallet. Målet er å redusere boligens energibehov, samt å undersøke hva som er mest hensiktsmessig av å oppgradere til TEK10, lavenergihus eller passivhus.

Bakgrunnen for problemstillingen er at den eksisterende boligmassen har et enormt potensiale når det kommer til å redusere det totale energiforbruket i Norge.
Rapporten inneholder energiberegninger som gir grunnlag til en vurdering av huset både før rehabilitering og ved oppgradering til TEK10, lavenergihus og passivhus.
I rapporten beskrives ulike energibesparende tiltak. Det er fremstilt løsninger til utbedringer av konstruksjonsdelene, ut i fra den opprinnelige konstruksjonen, for å tilfredsstille de ulike energikravene.

 

Energieffektivisering av et trehus fra slutten av 60-tallet

Improving the energy efficiency of a wooden house from the late 60s

Thale Berg Nelson og Julie Melkvik
HIST Bacheloroppgave, avdeling for program for bygg og miljø
Prosjektnummer 20-2015
Vedlegg til rapporten: Tegninger, detaljer, energiberegninger.

Veileder ved Høgskolen i Sør-Trøndelag: Bozena Dorota Hrynyszyn. Oppdragsgiver for oppgaven er Norgeshus ved Snorre Bjørkum som også har veiledet studentene underveis.