Moltemyrprosjektet

Prosjektet baserer seg på en ide fra Husbanken, der ambisjonen var å rehabilitere en eldre kommunal utleiebolig til passiv standard og samtidig oppnå full universell utforming.

Man hadde akkurat ferdigstilt et lignende prosjekt i Froland kjent som ”Blakstadmodellen”. Dette prosjektet gikk ut på at elever på VGS fikk i oppdrag å bygge 4 små passivhus til vanskeligstilte brukere for kommunen. Erfaringene derfra var gode, og det var ønskelig å videreutvikle denne fremgangsmåten. I dette prosjektet rehabiliterer elever en kommunal utleiebolig fra 70/80-tallet til passivhus med et sterkt fokus på universell utforming. Denne ressursen inkluderer sluttrapport fra Arendal kommunale eiendom KF og prosjektrapport fra studenter ved universitetet i Agder som har bidratt med energikonseptet til boligen.

Moltemyrprosjektet

Oppgradering av en 70/80-talls kommunal bolig

Terje Aasbø
Arendal kommunale eiendom KF

Moltemyrmodellen

Oppgradering av 70/80-talls bolig mot passivhus standard

Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth
og Kristian Matre
Veileder: Magne Mikal Våge
Prosjektrapport for ENE304 i 6 semester Våren 2013
Fakultet for teknologi og realfag
Universitetet i Agder
Grimstad, 2014