Lavenergiboliger og passivhus

En introduksjon til eiendomsmeglere, utarbeidet av Leiv Eiriksson Nyskaping (2009).

I januar 2008 satte Leiv Eiriksson Nyskaping i gang prosjektet ”Hvordan selge lavenergiboliger og passivhus” med finansiering fra Husbanken. Samarbeidspartner i prosjektet har vært meglerhuset Fokus Krogsveen Nybygg.

En viktig del av prosjektet har vært å gjennomføre markedsundersøkelse mot boligkjøpere for å kartlegge hvilke muligheter som finnes for klimavennlige boliger på markedet. Leiv Eiriksson Nyskaping og Fokus Krogsveen Nybygg har ved hjelp av boligsøkerdatabasen til Fokus Krogsveen kartlagt hvor utbredt interessen er for lavenergiboliger blant boligsøkere. I tillegg har Leiv Eiriksson Nyskaping gjennomført dybdeintervju med seks sentrale boligutviklere i regionen for å avdekke interessen og holdningen til slike boliger blant boligutviklerne.

På basis av undersøkelsene har Leiv Eirikson Nyskaping også utviklet en veileder rettet mot boligmeglere som gir en innføring i lavenergiboliger og passivhus og kvalitetene ved disse boligene.