Husabøryggen bofellesskap - passivhus

Stavanger kommune hadde ønske om å etablere et bofellesskap for 24 beboere med tilhørende lokaler for de ansatte. Bofellesskapet skulle romme tre avdelinger hvorav to huse beboere med psykisk utviklingshemning og en avdeling for beboere innenfor psykiatri. De tre avdelingene skulle være adskilte, men betjenes av samme administrasjon. Bemanning er én ansatt pr beboer på jobb til enhver tid på døgnet, samt avdelingsledere i dagtimene.

Prosjektet har en kompakt form og flatt tak. Dette på bakgrunn av at minst mulig overflate er en sentral premiss for energiøkonomiske tiltak - passivhus. Balkonger og utvendig rømningsvei brukes aktivt for å skape spill i fasaden.

Ved bruk av massive trevegger for den bærende konstruksjon, samt dekkeskille og takkonstruksjon har bygget fått et ytterligere lavere utslipp enn et tilsvarende bygg med bruk av mer vanlige byggemetoder. Massivtreelementene er prefabrikkerte og monteres med høyeste presisjon uten behov for ytterligere bearbeidelse. Veggelementer er konstruert således at det oppnås en egen celle for hver boenhet.

Konstruksjonen består av et element på 100mm, dette påføres en 100mm mineralullplate, dernest plasseres veggens andre 100mm massivtreelement med en 50mm luftspalte mellom mineralull og dette veggelement. Hele veggkonstruksjonen har en tykkelse på 350mm som ved bruk av mineralull samt luftspalte oppnår et særdeles bra lydskille. Tilbakemelding fra brukere av bygget har vært positive. Enkelte plasser er der benyttet andre elementtykkelser, dette er i hovedsak mellom rom hvor lydkrav ikke er avgjørende.

Les mer om detaljene og se tegninger i sluttrapporten.

Husabøryggen bofellesskap

Kompetansetilskuddsprosjekt: Omsorgsboliger i passivhusstandard - Stavanger.

Stavanger kommune, 2013