Helse og inneklima i passivhusboliger

Denne rapporten inneholder resultater fra forprosjektet "helse og inneklima i passivhus".

Hensikten med forprosjektet var å legge grunnlag for mer systematisk undersøkelse av inneklima og helse i norske passivhus og referanseboliger etter TEK over tid, sammenligne dette med studier i andre land, og identifisere de viktigste faktorer for at boliger kan gi tilfredsstillende inneklima for alle. Rapporten beskriver helserelevante inneklimafaktorer og noen inneklimarelevante helseforhold, for å legge til rette for risikovurderinger. Det gis et enkelt historisk resymé av helse og inneklima, og sannsynlige drivere for utvikling diskuteres. Bygningsmessige forhold som kan påvirke inneklimabetinget risiko diskuteres. Diskusjonen oppsummeres i en enkel risikovurdering som leder fram til en diskusjon av forskningsbehov og beskrivelse av mulige aktiviteter.

Helse og inneklima i passivhusboliger

Forskningsbehov, risiko og muligheter

Sverre Bjørn Holøs, Mette Maren Maltha og Magnar Berge
SINTEF Fag
SINTEF akademisk forlag
Prosjektnummer:1 02000219
ISSN 1894-1583
ISBN 978-82-536-1341-3(pdf)