Gammelthus, minimalt energiforbruk

Forprosjektmedmålsettingå utredemulighetenefor å rehabilitere et gammelt verneverdig hus ned mot passivhusstandard samtidig som det tas hensyn til byggeskikksaspektet.

Huset er helårsbolig for en familie på 5 og ligger på Tromøya utenfor Arendal. Det er et såkalt midtgangshus, et skipperhus fra ca. 1760,som ligger helt nedi vannkanten. Grunnflaten er på ca. 100m2 over 2,5 etasjer. I kjelleren er det rom med grue og bakerovn, samt matkjeller. Både utvendig og innvendig er huset meget godt bevart, og i godstand. Utvendigpanel, vinduer, listverk og dører er for en stor del originalt.

Gammelt hus, minimalt energiforbruk

Kompetansetilskuddsprosjekt

Helene Thorstensen
2013