Heistad skole - passivhus

Heistad skole er den første passivhusskolen i Grenland og rommer en barneskole med 400 elever, samt en spesialavdeling for elever med nedsatt funksjonsevne.

Den nye barneskolen ligger på Heistad i Porsgrunn og ble ferdigstilt i 2012. Vedtaket om ny skolestruktur i Porsgrunn (2009) medførte en mindre økning av elevtallet på skolen og prosjektet ble utvidet til å omfatte en spesialavdeling for 14 sterkt funksjonshemmede elever.

Porsgrunn kommune

Sluttrapport kompetansetilskuddsprosjekt

2013

 

Den nye skolen ligger til dels på et tidligere ubrukt område (kratt, gras), til dels på den tidligere parkeringsplassen for ungdomskolen. Det er etablert et nytt atkomsttorg til hele anlegget, felles for barne- og ungdomsskolen. Hovedinngangen til barneskolen er fra nordvest og man kommer inn i hjertet av vrimlehallen med amfi. Skolen kan sammenlignes med en liten landsby, med torg, gater, plasser og private rom.
Ved inngangstorget ligger en støpt ellipseformet sylinder i 2 etasjer - "egget". Den rommer heimkunnskapsrom og bibliotek. Egget skal symbolisere vekst, kunnskap og skaperglede.

Bygget består av fire hoveddeler: Tre "fingre" stråler ut fra en felles "streng". I to av "fingrene" ligger basearealene med egne elevinnganger. I basene er det lagt opp til fleksibilitet og sambruk, og her foregår det meste av undervisningen. I den siste fingeren, nærmest ungdomsskolen, ligger administrasjon og arbeidsrom for de ansatte.

Spesialavdelingen er plassert mellom skolen og garderobeanlegget.

Hjertet av huset blir «strengen», fløy 1, med hovedinngang, vrimlehall og fellesfunksjoner. Her ligger alle spesialrommene, amfi, kafé samt personalrom.

Solcelleveggene og solfangerveggene mot sør skal profilere skolen som en ”energiskole”. I tillegg kommer et større område med solfangere på eksisterende idrettshall i nord, som forsyner det nye garderobeanlegget med varmtvann. Dusjanlegget for garderobene er tilknyttet et gråvannsanlegg (gjenvinning av varme fra dusjavløpsvann). Kunstnerisk utsmykning i uteområdet med små ”romkapsler” er belyst av LED-lys er drevet med energi fra egen vindgenerator.