Nullenergihuset Heimenveien 4

Utarbeidelse av konsept for nullenergihus i Heimenveien 4. Prosjektet ble ikke realisert, men vil være til læring for andre som planlegger å bygge bolig med ambisiøse energieffektiviserende tiltak.

Passivhus var utgangspunktet for prosjektet. Etter å ha studert prosjekter i Sverige og Danmark- siden det var lite relevant i Norge, fant byggherre Bjerg Arkitektur som hadde bred erfaring med nybygg/rehabilitering til Tysk PHPP passivhusstandard. De kunne forklare byggherres handlingsrom og gode tekniske løsninger med en profesjonell tilbakelent holdning.

Heimenveien 4 - nullenergihus

Sluttrapport - kompetansetilskuddsprosjekt

2013

 

Med dette som utgangspunkt så byggherren raskt at nullenergi eller plusshus var innen rekkevidde. Etter mye frem og tilbake satt vi med et supert nullenegihus godkjent av kommunen og med igangsettelses tillatelse i hånden. Problemet var at det som for oss var et nøkternt og enkelt bygg var blitt et risikoprosjekt for entreprenørene. Kostnadsrammen ble sprengt i småbiter da prosjektet forlot den offensive arkitekten og møtte skeptiske norske entreprenører- totalkostnad på 5 millioner ble 10, der markedsverdien ble bedømt til vel 6 millioner. Vi tok vekk PHPP og la oss på NS 3700 uten at det løste problemet. Prosjektet ble redefinert til TEK 10 og eneste aktuelle anbud var på vel 4,5 millioner for bygget.

Familien tok da den tunge beslutningen om at vi kunne ikke bygge og bo i et bygg som en
entreprenør satte opp kun etter eget hode, og som ikke hadde de kvaliteter som prosjektet tok utgangspunkt i. Etter 4 år med jobbing var det ikke motivasjon nok til å starte på nytt- så det ble ikke noe hus. Men både vi og mange andre har lært mye og vi er sikre på at noen kommer til å få dette til om kort tid.