Oppgradering av Flatåsaunet BRL

Store deler av bygningsmassen i Flatåsaunet borettslag er utdatert og nærmer seg slutten av forventet levetid. Beboerne har gitt uttrykk for at de ønsker å gjøre noe med både innvendige og utvendige kvalitetene i bygningene og uteområdene.

 


Refurbishment of Flatåsaunet BRL

Laurina C. Felius
Master thesis NTNU

 

Oppgaven gir forslag til hvordan eksisterende blokkbebyggelse kan oppgraderes på en bærekraftig måte, med hensyn til miljø, økonomi, tekniske løsninger og beboere. Det er gjort en analyse av hvilke muligheter som finnes bygningsmassen, deretter skisseres en oppgraderingsprosess som skal gi energieffektive boliger med god brukervennlighet, godt inneklima og uteområder som oppmuntrer beboerne til å brukes fellesarealene i større grad enn før. Laurina Cornelia Felius fikk i 2015 tildelt mastergradsstipend i tilknytning til hennes mastergrad i bærekraftig arkitektur på NTNU. Oppgaven var et samarbeid mellom NTNU, LINK arkitekter og TOBB. Hun fullførte sin diplom i juni 2015, og fikk sluttkarakter B.