Fjernvarme i Hammerfest

Forprosjektrapport utarbeidet av Hammerfest Energi (2009).

I forbindelse med nye tekniske krav til plan- og bygningsloven (TEK 2007) og regjeringens klimamelding samme år, skulle det satses mer på vannbåren varme via fjernvarmeanlegg. Hammerfest Energi fulgte opp med et forprosjekt der et av målene var å foreta investering, utbygging og drifting av et fjernvarmenett i Hammerfest.

Det ble gjort en innledende kartlegging av potensialet for kunder i områdene Prærien, Fuglenes, sentrum og Storsvingen. Resultatet har blitt et godt miljøprosjekt med mange fordeler, bl.a. reduksjon av klimautslipp, tilgang til rimelig energi og levering av energi i tråd med fremtidig miljøpolitikk.