Figgjo barnehage - energiøkonomiserende tiltak

Figgjo barnehage er en 4 avdelingsbarnehage på 577m2 gulvflate. Figgjo b.h. er bygget og overlevert i 2004 og har ikke hatt oppgraderinger på bygningskropp

Beliggende på en øst/sørøstvendtslak skråning har den gode solforhold fra morgen til kveld, bortsett fra de korteste vintermånedene. Den er hatt et gjennomsnittlig spesifikt energiforbruk på 262kWh/m2 pr. år. Oppvarmingssystemet er basert på direktedrevet elektrisitet i gulvvarme og strålevarmere samt til oppvarming av ventilasjonsluft.

ENØK-tiltak for Figgjo barnehage

Sammendrag av rapporter og forslag til tiltak - kompetansetilskuddsrapport

Trykktesteren 2013

 

av Figgjo barnehage

Kompetansetilskuddsrapport

Rambøll, 2013