Husbanken: Energy Performance Contracting

Rapport om bruk av energisparekontakter på boligsektoren i Europa, utarbeidet av Husbanken (2011).

I Norge er det noen få kommuner som har benyttet seg av energisparekontrakter for å redusere energiutgiftene. Metoden er enkel, byggeier inngår en avtale med en leverandør som forplikter seg til å redusere energibruken og dermed kostnadene. Leverandører garanterer besparelsen og tar kostnaden hvis den uteblir.

Med bakgrunn i erfaringene fra ulike, norske, kommunale energisparekontrakter, slik disse evalueres gjennom programmet “Grønne energikommuner” som styres av KS (kommunenes sentralforbund), har det oppstått et behov for standardisering av slike kontrakter. For tiden pågår det derfor et komitéarbeid i Standard Norge, der erfaringene med ulike energisparekontrakter forsøkes sammenfattet til standardiserte energisparekontrakter.

Husbanken er representert i denne komiteen for å bidra til at en slik standardkontrakt kan få anvendelse på boligsektoren.

Formålet med rapporten er å bidra til økt energieffektivisering ved rehabilitering av boliger i Norge, slik at denne bygningsmassen oppgraderes til en energistandard som imøtekommer samfunnsmessige mål om reduksjon av klimagassutslipp og bedret privatøkonomi.