Sintef Byggforsk: Energikonsept for Nordre Gran borettslag

Rapportering fra oppgradering av borettslag etter passivhusprinsippet, utarbeidet av Sintef Byggforsk (2012).

Nordre Gran borettslag er pilotprosjekt i det 4-årige forskningsprogrammet REBO, som gjennomføres av SINTEF Byggforsk i samarbeid med NTNU
samfunnsforskning og finansieres av Husbanken.

Målet er å utvikle et konsept for oppgradering etter passivhusprinsippet, med hovedfokus på energieffektiv varmtvannsberedning. Konseptet skal være helhetlig og kostnadseffektivt og ta hensyn til:
- Effektiv produksjon og distribusjon av varmtvann
- Effektiv romoppvarming uten konvertering til vannbårent system
- Ønsker om innglassing av balkonger 
- Løsninger for etterisolering, tetthet og ventilasjon 
- Forbedringsmuligheter for universell utformingTrykt utgave i biblioteket

I tillegg er det utarbeidet følgende delrapporter:
Nordre Gran borettslag: energisystemer
Nordre Gran borettslag: sanitæranlegget
Energikonsept Nordre Gran BRL - sammendrag, vurdering og resultater (notat)
English summary