Synergier mellom energieffektivitet og universell utforming i oppgradering av flerboligbygg

Målet med dette prosjektet har vært å vise eksempler på synergier mellomenergioppgradering og universell utforming med basis i casestudier omoppgradering fra tidligere forskningsprosjekter

 


Synergier mellom og universell utforming i oppgradering av flerboligbygg

Kari Hovin Kjølle, Åshild Lappegård Hauge og Solvår Wågø
SINTEF Byggforsk
Klima, miljø og arkitektur
2015


Intervju i boligbyggelag og utbygger-/forvalterorganisasjon viser at det er lite planlagte synergier mellom og universell utforming, og at energioppgradering prioriteres. Oftest får universell utforming fokus i den grad det er mulig å tilpasse det en energieffektivisering. Det anbefales å utforme økonomiske virkemidler som premierer en sammenkobling av energioppgradering og universell utforming. I prosjektet er det utviklet en tabell som viser de viktigste synergiene mellom energioppgradering og universell utforming. Dette kan fungere som en sjekkliste over vurderinger man bør gjøre når tiltak for oppgradering uansett skal utføres.