Energi, funksjonalitet og bokvaliteter i nybygde boliger i mur

Rapport om arkitektur og energieffektivitet, utarbeidet av Enerhaugen arkitektkontor (2012).

Enerhaugen Arkitektkontor og Murhuskjeden Håndverksmur fikk desember 2010 tilsagn om kompetansetilskudd fra Husbanken. Målet var å utvikle kunnskap og bidra til utvikling av energieffektive boliger i mur. Bakgrunnen for prosjektet var troen på at kravene til økt og lufttetthet i byggeriet gir nye utfordringer der energieffektive murhus kan bidra med gode løsninger.  

Prosjektet skulle involvere arkitekter, ingeniører, utførende håndverkere og andre aktører i murbransjen i en tverrfaglig prosess. Det ble utført et testprosjekt der man undersøkte kriteriene for et energioptimert byggeri, i tillegg til planlegging og prosjektering av et passivhus i mur på et byggefelt i Haugaland i Sveio kommune.

Rapporteringen er tredelt: