Louvta: Arctic Active House

Rapport om fremtidsrettet og miljøvennlig boligbygging, utarbeidet av Louvta (2012).

I Tromsø skal en enebolig bygges som passivhus og oppgraderes til plusshus, med egenproduksjon av all energi en familie/husholdning har behov for, inkludert energi til husstandens biler. 

Prosjektet vil ha stort fokus på erfaringsoverføring og vil gi ny kunnskap når det gjelder levering av overskuddsenergi.

Arctic Active House
Arctic Active House
Et prosjekt utviklet for å heve kompetansen og bidra til en miljøvennlig og fremtidsrettet utvikling i byggsektor lokalt og globalt


Camilla Aurora Bersvendsen
Louvta, 2012

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken