Prosjekt bostedsløse 2001-2004

Et prosjekt for modell og metodeutvikling i arbeidet mot bostedsløshet. Arbeidet pågikk i de 7 største byene. 3 frivillige organisasjoner var selvstendige prosjektdeltakere med tiltak i de samme byene.

Her finner du evalueringer og rapporter fra prosjektet.

Evalueringer
Byggforsk har fulgt prosjekt bostedsløse som evaluator og kvalitetssikrer. 
Oppstartsevaluering
Midtveisevaluering
Sluttevaluering

Sluttrapporter
Sluttrapport fra Husbanken
Sluttrapport fra Drammen kommune   
Sluttrapport fra Kristiansand kommune
Sluttrapport fra Oslo, Byrådsavd. velferd og sosiale tjenester
Sluttrapport fra Oslo, Bydel St. Hanshaugen
Sluttrapport fra Oslo, Informasjonsprosjektet
Sluttrapport fra Oslo, Prosjekt store barnefamilier
Sluttrapport fra Ungbo, Oslo
Sluttrapport fra Stavanger kommune
Sluttrapport fra Bergen kommune
Sluttrapport og mediaklipp fra Trondheim kommune
Sluttrapport fra Tromsø kommune
Sluttrapport fra Kirkens bymisjon
Sluttrapport fra Kirkens sosialtjeneste
Sluttrapport fra Frelsesarmeen, Rusomsorgen i Oslo (FRIO)

Veileder i arbeid med bostedsløshet