UNGBO: Bolig etter endt barnevernsomsorg

Sluttrapport om ungdom på boligmarkedet, utarbeidet av Stavanger kommune (2012).

Rapporten beskriver er et prøveprosjekt som er kommet i stand med bakgrunn i det nasjonale Prosjekt Bostedsløse. Målgruppen har vært ungdom som skal etablere seg etter å ha vært under omsorg fra barnevernet. Prosjektet er lagt til avdelingen UNGBO / Ungdom og Fritid i Stavanger kommune som er et kommunalt ettervernstiltak for ungdommer som flytter ut fra institusjoner og fosterhjem.

Prosjektet er i tråd med regjeringens bostedsløshetsstrategi På vei til egen bolig fra 2006. Videre viser undersøkelsen Den sårbare overgangen fra 2008 utfordringen denne gruppen ungdommer står overfor etter endt barnevernsomsorg. Utfordringer har blant annet vært å skaffe seg bolig, beholde denne og mestre livet i egen bolig.