Kirkens sosialtjeneste: Prosjekt "Bo for livet" 2008-2012

Sluttrapport om overgangen fra soning eller rusbehandling til etablering i eget hjem, utarbeidet av Kirkens sosialtjeneste (2012).

I 2008 ble det inngått en fireårig samarbeidsavtale mellom Kirkens Sosialtjeneste og Husbanken. Husbanken har gitt kompetansetilskudd til å finansiere prosjektet “Bo for livet”. Her handler det om å finne metoder/modeller som skal gjøre overgangen fra soning eller rusbehandling til etablering i eget hjem både lettere og tryggere.

I prosjektet har Kirkens sosialtjeneste lagt vekt på å videreutvikle det nasjonale boligsosiale arbeidet for følgende områder:

  • samarbeidet med kommuner
  • involvering av deltakere/brukere og frivillige som ressurs
  • økt fokus i oppfølgingssentrene på etablering i bolig og det å beholde bolig

Det er utarbeidet en håndbok som verktøy for gjennomføring av modellen. Som en følge av prosjektet er det flere steder etablert nettverksgrupper, fadderordning, ansvarsgrupper, boligskole og tiltak for arbeid og aktivitet.

Kompetanse ble en større del av prosjektet enn tiltenkt. Gjennom samlinger, erfaringsdeling, nettsiden og annet samarbeid, er resultatet økt kompetanse og en mer “samlende” organisasjon.