Windsor Castle arena for boligpolitiske spørsmål

Rapport fra konferanse: Support with housing costs : developing a simplified and sustainable system / Building and Social Housing Foundation (2010)

   Husbanken var representert under BSHFs møte i Windsor Castle i 2010.
 Her følger en rapportering: 

På inbjudan av Building and Social Housing Foundation har Strategikontoret deltagit i en konsultation på Windsor Castle om samhälleligt stöd till boutgiftet i Storbritannien. Ett 30-tal särskilt inbjudna experter diskuterade under två dagar utveckling av olika möjligheter att hjälpa hushåll med att klara sina boutgifter. Diskussionen kom särskilt att handla om utveckling av bostadsbidrag, mot bakgrund av den brittiska regeringens förslag om drastiskta nedskärningar av bl.a. dessa.

 

Support with housing costs
Developing a simplified and sustainable system
Building and Social Housing Foundation,

2010
ISBN 978-1-901742-23-7