NIBR: Nye boliger i storbyene

Rapport om boligkjøpere og bokvalitet, utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2012).

Innføring av nye byggetekniske forskrifter, spesielt knyttet til energi og tilgjengelighet i boliger, har satt fokuset på hvordan byggekostnadene påvirkes av dette og om nye krav er med på å øke byggekostnadene og redusere tilbudet av nye boliger. Spesielt har dette vært reist som problemstilling i de største byene der befolkningen vokser kraftigst og boligprisene stiger mest.

Er det først og fremst de veletablerte som kjøper nye boliger i storbykommunene, og hvilke kvaliteter har nye boligene i disse områdene? Bolig- og bokvaliteten er et resultat av beboernes etterspørsel og preferanser, statlige lover og forskrifter samt kommunale krav og hvor i byen boligene bygges. Matrikkeldata, levekårsundersøkelser, intervjuer med prosjektmeglere og gjennomgang av 20 utvalgte prosjekter er brukt for å belyse problemstillingene.(Kilde: rapporten)

Les mer på Husbankens FoU-sider.

Nye boliger i storbyene

Nye boliger i storbyene
Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?

Rolf Barlindhaug, Elin Børrud, Bjørg Langset, Berit Nordahl
NIBR-rapport 2012:31
ISBN 978-82-7071-967-9
Norsk institutt for by- og regionforskning, 2012

Utarbeidet med FoU-midler fra Husbanken

Trykt rapport kan lånes i biblioteket.