NIBR: Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet

En empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen 2007, utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2011).

Det er om lag 120 000 husholdninger som med forfatternes avgrensning kan regnes som langtidsleiere i Norge. 21 prosent av husholdningene har barn. Det betyr at om lag 25 000 av langtidsleiehusholdningene er husholdninger med barn.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utført en undersøkelse om hva som kjennetegner langtidsleietakerne i det norske boligmarkedet, deres boforhold og levekår.