Housing and inequality

Artikkelsamling om boligpolitikk og sosial ulikhet, utgitt av Chartered Institute of Housing (2011).

Sosial ulikhet - hvordan skapes den og hvordan kan den reduseres?

Denne boka er et bidrag til å forstå hvorfor bolig spiller så stor rolle i debatten om sosial ulikhet. Den tar bl.a. opp temaer som økonomiske forskjeller, fattigdom, flerkulturelle samfunn og bostedsløshet.