Res Publica: Bolig for alle?

Rapport av Arild Holt-Jensen om problemer og visjoner for norsk boligpolitikk, utgitt av Res Publica (2013).

Rapporten «Bolig for alle?» av professor Arild Holt-Jensen, Universitetet i Bergen, viser hvordan boligpolitikken har utviklet seg gjennom hele etterkrigstiden.

Holt-Jensen peker på dagens faresignaler og kommer med en rekke konkrete forslag til politiske løsninger. Holt-Jensen er en av våre fremste forskere på det boligpolitiske feltet, også i et komparativt internasjonalt perspektiv. (Kilde: Res Publica)

Rapporten kan bestilles i en trykket utgave på respublica.no.

Bolig for alle?

Problemer og visjoner for norsk boligpolitikk

Arild Holt-Jensen
Rapport nr.1-2013
Res Publica, 2013