NOVA: Boendemiljö, bosättning och integration

Notat med litteraturoversikt, utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2012).

Dette notatet er en litteraturoversikt som handler om det gode bomiljøet og hvordan begrepet bomiljø har vært diskutert og definert i politikk, planlegging og forskning. Notatet er forfattet av Lena Magnusson Turner, NOVA, og er en del av forskningsprosjektet "Bomiljø, bosetting og integrering", finansiert av Husbanken. 

Forfatteren har blant annet fulgt den politiske debatten om godt bomiljø fra 1970-tallet og fram til i dag og sett nærmere på hvordan naboslagets fysiske og sosiale utforming kan påvirke individets levevilkår og sjanser i livet.


 Lån rapporten i biblioteket.