A bird's eye view of OECD housing markets

Skattesubsidier forsterker risikoen for store prissvingninger og utvikling av boligbobler - rapport fra OECD (2010).

Bakgrunnen for rapporten er at boligsektoren spiller en stadig større rolle i industrilandenes økonomi. Mange land har opplevd en overoppheting av boligsektoren, og med kollapset i det amerikanske subprime boliglånsmarkedet i 2007 fikk vi et økonomisk jordskjelv som utviklet seg til en dyp finansiell og økonomisk krise for en rekke land.

OECD er svært entydig på at skattefordeler til boligeiersektoren forsterker boligetterspørselen og dermed bidrar til økning i boligprisene. Skattesubsidier kapitaliseres i boligene, øker prisene og gjør tilgangen enda vanskeligere for grupper som ikke kan betale markedspris.

Nøytrale skattesystemer gir en bedre balanse mellom eie og leie og vil dermed stabilisere boligsektoren og redusere risikoen for kollaps. (Kilde: Leieboerforeningen).