DiBK: Uavhengig kontroll

Temaveileder fra Direktoratet for byggkvalitet, gjeldende fra 2013.

Veiledningen beskriver anbefalt gjennomføring av uavhengig kontroll. Reglene om uavhengig kontroll trer i kraft 1. januar 2013.

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge riktig første gang. Obligatorisk uavhengig kontroll er et nytt virkemiddel som kommer i tillegg til de systemene som foretakene bruker for å kvalitetssikre egen produksjon. Den uavhengige kontrollen innebærer en ny rolle i så godt som alle byggeprosjekter. Uavhengige foretak vil føre kontroll innenfor områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Les mer om kontrollreglene på sidene til DiBK.