Rettspraksis om borettslagsloven

Høsten 2005 trådte den nye borettslagsloven i kraft (lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag). Loven innebærer en lang rekke endringer i forhold til den tidligere loven fra 1960. Boka er utgitt av Rettspraksis (2010) og tar for seg rettstilstanden etter den nye loven.

Det finnes i dag ca. 350.000 borettslagsboliger i Norge. Borettslagene spiller en stor og viktig rolle i den norske boligmodellen. Kunnskap om rettsreglene som regulerer denne boformen er derfor sentralt for alle vil vite noe om hvordan det norske boligmarkedet fungerer.

Boka inneholder bl.a. en presentasjon av de sentrale nyhetene i den nye borettslagsloven og sammenholder disse med loven fra 1960, samt domskommentarer og lovspeil.

Samlet gjør dette boken til et nyttig, tidsbesparende og fleksibelt hjelpemiddel både for den som vil ha en innføring i den nye loven og for den som skal tolke og anvende borettslagsloven. Praktiserende advokater, eiendomsmeglere, dommere, studenter, styremedlemmer i borettslag, ansatte i boligbyggelag og andre som har interesse for rettsområdet vil alle ha glede av Rettspraksis om borettslagsloven. (Kilde: rettspraksis.no)