Retten til bolig og oppfølgingstjenester

Vedlegg til NOU 2011:15 Rom for alle.

Spørsmålet som stilles i denne utredningen er i hvilken grad tilgang til bolig og boligoppfølgning bør være nærmere regulert som plikter for kommunene og som rettigheter for den enkelte med et nødvendig behov.

Hensikten er å gi et balansert grunnlag for et forslag til endret rettslig regulering, herunder en forståelse for bruk av rettighetslovgivning som virkemiddel.

Utredningen er skrevet av Alice Kjellevold, førsteamanuensis dr. juris, Universitetet i Stavanger.
(Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet)