Rom for barnehage

Antologi om barnehagens fysiske miljø, utgitt av Fagbokforlaget (2012).

Barnehagens arkitektur og fysiske miljø har betydning for den pedagogiske virksomheten. Denne boken belyser hva som fremmer gode fysiske rammer for lek, læring, omsorg og danning. Den inneholder både forskningsbaserte og praktisk orienterte bidrag om betydningen av steder og rom i barnehagen.

Målgruppe er førskolelærer- og arkitektstudenter, pedagogisk personale, arkitekter, byggherrer, forvaltere og alle som har interesse for barnehagerommets utvikling og muligheter. (Kilde: Fagbokforlaget)

Rom for barnehage

Rom for barnehage

Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø

Atle Krogstad, Geir K. Hansen, Karin Høyland, Thomas Moser (red.)
ISBN 978-82-450-1126-5
Fagbokforlaget, 2012