Rapporter

Her finner du rapporter og annen litteratur.

 1. Bydelsfellesskap som boligsosialt grep

  Denne rapporten presenterer resultater fra Sosiologisk Poliklinikks undersøkelse av hvordan et bydelsfellesskap kan brukes og oppleves som boligsosialt grep.

  • Sosiologisk Poliklinikk
  • Trondheim 2019
  • 2019
 2. Resultat- og effektmålingsverktøy for områdeløft

  Samfunnsøkonomisk analyse (tidl. Damvad Norge) har de siste tre årene utviklet er resultat- og effektmålingsverktøy for Husbankens program for Områdeløft. Denne rapporten oppsummerer arbeidet og gir anbefalinger for videre bruk av verktøyet.

  • Samfunnsøkonomisk analyse AS
  • Oslo 2017
  • 2017
 3. Effekt- og resultatverktøy for områdeløft

  Rapporten oppsummerer resultatene fra områdeløftområdene i Bergen, Trondheim og Drammen.

  • Damwad
  • Oslo 2016
  • 2016
 4. Effekt- og resultatverktøy for områdeløft

  Rapporten oppsummerer resultatene fra områdeløftområdene i Oslo.

  • Damwad
  • Oslo 2015
  • 2015
 5. Effekt- og resultatverktøy for områdeløft

  Rapporten presenterer et omfattende verktøy for å måle resultat og måloppnåelse langs mange parametere. Det er viktig å understreke at selv om det etableres et verktøy for å måle resultater og effekter, vil ikke verktøyet fortelle den fulle sannheten om områdesatsingene. En viktig grunn er at det ikke er identifiserbare data knyttet til alle mål Områdeløft har.

  • Damvad
  • Damvad
  • Oslo
  • 2015