Økonomiske problemer som følge av korona?

Mange kommer i en vanskelig situasjon økonomisk som følge av pandemien. Dette kan Husbanken hjelpe deg med.

Ofte stilte spørsmål

Det er kommunen som har gitt deg startlånet. Det er kommunen og/eller låneforvalter, som for eksempel Lindorff, som kan hjelpe deg med utsettelse av betalinger eller avdrag. Kommunen kan også hjelpe deg med generell økonomisk rådgivning.

Rentene på lån i Husbanken beregnes med utgangspunkt i endringer i markedsrentene etter en modell fastsatt i forskrift om lån fra Husbanken:

  • Fastrentene endres den 1. hver måned
  • Flytende rentene endres den 1. annenhver måned
    (januar, mars, mai, juli, september, november)

Forskriften om lån fra Husbanken gir ikke Husbanken mulighet til å endre rentene på andre tidspunkter.

Har du lån i Husbanken og har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av koronapandemien, kan vi tilby våre kunder avdragsutsettelse i inntil 6 måneder. Det betyr at betaling av avdrag utsettes, men du betaler fortsatt rentene. 

Ytterligere informasjon om  avdragsutsettelse finner du i artikkelen "Har du betalingsproblemer?"

Har du betalingsproblemer kan du kontakte Husbanken på post@husbanken.no eller telefon: 22 96 16 00. Vi får mange henvendelser, og det kan derfor ta litt lenger tid enn vanlig å få svar fra oss.

Bostøtte er en statlig støtteordning som blir beregnet hver måned på grunnlag av inntektene og boutgiftene dine. 

Å være permittert gir deg ikke automatisk rett på bostøtte. Sjekk om du kan få bostøtte her

Bor du i bokollektiv, eller er du eller andre i husstanden student/elev, må du søke på papir. 

Som et tiltak for å hindre spredning av koronaviruset har mange kommuner og NAV-kontor stengt publikumsmottaket, og det kan være stor pågang på telefon.

Mange kommuner tilbyr e-dialog, og da kan du sende digital post på en trygg måte. Ikke send sensitive personopplysninger på e-post.

Søknadsskjema for deg som bor i bokollektiv
Søknadsskjema for deg som er/har en student/elev i husstanden

Har du endret betingelsene på boliglånet ditt? Det kan påvirke beregningen av bostøtten. Husk å melde fra om endringen!

Du kan endre ved å logge inn i Min bostøtte.  

Logg inn

Kan du ikke endre elektronisk?
Da må du sende skriftlig melding om endringene til kommunen/bydelen. Husk å oppgi fødselsnummeret ditt. Du må dokumentere endringene. Mange kommuner tilbyr e-dialog, og da kan du sende digital post på en trygg måte. Ikke send sensitive personopplysninger på e-post.

 Bor du i kommunal bolig trenger du ikke å dokumentere husleien.