Veileder for utviklingshemmede og deres pårørende for å etablere borettslag/sameie eller kjøpe enkeltbolig

Denne veilederen retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende (eventuelt verge), som ønsker å kjøpe eller bygge egen bolig, enten alene eller sammen med flere. Informasjonen i veilederen vil i tillegg kunne være til nytte for andre personer med funksjonsnedsettelse og vanskeligstilte på boligmarkedet generelt, som er avhengige av kommunal eller statlig hjelp for å skaffe egnet varig bolig.

Last ned veilederen som PDF

Introduksjon til veilederen

Formålet med veilederen
Bakgrunn for veilederen
Veilederens oppbygning

A. Bygge egen bolig, sammen med andre

1. Planlegging
1.1      Etabler en interessegruppe
1.2      Kartlegg egne behov og ideer
1.3      Ta kontakt med kommunen tidlig i prosessen
1.4      Tenk normalisering og inkludering
1.5      Økonomi
            1.5.1  Lån, tilskudd og støtteordninger
1.6      Organisering
            1.6.1   Samhandling med kommunen
            1.6.2   Rollefordeling og ansvar
            1.6.3   Organisasjonsformer
1.7      Tomt
            1.7.1   Alternativ til tomt
1.8      Prosjektbeskrivelse for boligene

2. Bolig og kontrakt (jf. plan- og bygningsloven)
2.1      Prosjektleder, arkitekt og utbygger
            2.1.1   Prosjektleder
            2.1.2   Arkitekt
            2.1.3   Boligprodusent/utbygger
2.2      Boligen
            2.2.1   Krav til boligen
            2.2.2   Finansiering av prosjektet
2.3      Kontrakter (jf. bustadoppføringslova)
            2.3.1   Standard kontrakter for bygging
            2.3.2   Kontrakter ved kjøp fra utbygger
            2.3.2.1  Godkjenning av statsforvalteren når det er oppnevnt verge
            2.3.3   Utleie av eventuelle personalareal til kommunen

3. Bygging
3.1      Bygging av boligene
            3.1.1   Krav og frister
            3.1.2   Forsinkelse
3.2      Søk Husbanken/kommunen om utbetaling

4. Overtakelse av bygget
4.1      Overtakelse
4.2      Ettårsbefaring
4.3      Forvaltning, drift og vedlikehold
           4.3.1   Inngå nødvendige avtaler
           4.3.2   Forvaltning og drift
           4.3.3   Vedlikehold

B. Kjøpe bolig - alene

1. Planlegging
1.1      Kartlegg egne behov og ønsker
1.2      Ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig
1.3      Økonomi
           1.3.1   Lån, tilskudd og støtteordninger

2. Bolig og kontrakt
2.1      Finansiering av boligen
2.2      Kontrakt ved kjøp av bolig
           2.2.1  Godkjenning av statsforvalteren når det er oppnevnt verge
2.3      Søk Husbanken/kommunen om utbetaling

C. Eksempler og referanser

D. Definisjoner og begreper