Overkurs og underkurs

Dersom du bryter fastrenteavtalen, blir lånet ditt belastet med overkurs eller godskrevet med underkurs.

Som brudd på fastrenteavtalen regnes innløsing av lånet før avtalt nedbetalingsdato, ekstraordinære betalinger i bindingstida, overgang til flytende rente i bindingstida og overføring av lånet til ny låntaker. Ved delvis innløysing regnes kun over-/ underkurs på den ekstraordinære betalingen, samtidig som fastrenteavtalen står uendret for resterende del av lånet.

OBS! Vært oppmerksom på at over- og underkurs skattemessig regnes som renteutgift og renteinntekt.

Over- og underkurs beregnes i samsvar med Forskrift om kredittavtaler § 9.