Drammen: Nettverkssamling

Start: 11. mars 2020 10:00
Slutt: 11. mars 2020 15:00
Sted: Husbanken, Papirbredden 3, Grønland 53, Drammen. Møtelokalet ligger 1. etasje. Det er ca 10 min. gangavstand fra jernbanestasjonen og parkering mot betaling i nærheten.
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 25. februar 2020 16:00

NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken og Husbanken sør arrangerer nettverkssamling for boligkonsulenter på startlån og ergoterapeuter i kommunene i tidligere Buskerud fylke (nå en del av Viken fylke).

PROGRAM

Velkommen

Nytt fra Husbanken

Nytt fra Nav Hjelpemiddelsentralen

Lunsj

Opplæring i prosjekteringstilskudd

Startskudd

Innlegg fra kommuner – Veien videre – forvaltning av tilskuddsmidler overført via rammetilskuddet.                                        
Diskusjon i plenum og innspill fra andre kommuner

Hvordan stimulere til etablering av tverrfaglig boligrådgivningsgruppe for tilpasning av bolig?                                                   
- Innlegg ved en kommune                                                                                                                                                                                        
Kort gruppearbeid: Boligkonsulent og ergoterapeut som hører hjemme i samme kommune sitter sammen og skriver ned ideer om hvordan vi skal samarbeide fremover. Det er ment at dette tas med tilbake til egen kommune for videre drøfting og beslutning. Et utvalgt forslag til løsning deles i plenum.

Eventuelt – spørsmål fra kommunene

Kort oppsummering – vel hjem

NB! Det kan komme mindre endringer i programmet. Vi tar forbehold om antall påmeldte fra samme kommune da vi ikke har så store lokaler.