Feil søknadsadresse eller feil adresseopplysninger i Folkeregisteret

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor
 2. Fyll ut ny søknad om bostøtte
 3. Legg ved dokumentasjon – se informasjon i søknadsskjemaet
 4. Send klagen og ny søknad på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema - vedtak

Søknadskjema - bostøtte

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor
 2. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene
 3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema  - vedtak

Søknaden din kan behandles på nytt når alle personer i husstanden er registrert som bosatt på adressen.

Dette må du gjøre:

 1. Meld flyttingen til Folkeregisteret
 2. Gi beskjed til kommunen når flyttingen er registrert. Adressen finner du i vedtaket ditt. Husk å oppgi navnet ditt og saksnummer eller fødselsnummer.
 3. Ønsker du å søke bostøtte for neste måned, må du straks melde fra til kommunen eller sende inn en ny søknad elektronisk.

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor
 2. Fyll ut ny søknad om bostøtte
 3. Legg ved dokumentasjon – se informasjon i søknadsskjemaet
 4. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema - vedtak

Søknadskjema - bostøtte