Feriepenger er inntekt

Får du feriepenger, kan det hende du mister bostøtten eller får mindre bostøtte for måneden de blir utbetalt. 

Feriepenger er skattepliktig inntekt og blir derfor tatt med som inntekt i den måneden de blir utbetalt.

Husk at bostøtten blir utbetalt på etterskudd. Får du feriepenger i juni, kan det  hende at du ikke får eller får mindre bostøtte ved utbetalingen i juli.

Får du avslag på grunn av for høy inntekt, overfører vi søknaden din automatisk til neste måned.

Du kan lese mer om feriepenger hos Arbeidstilsynet eller hos Altinn.