Etterbetaling av AAP – feil innhentete opplysninger

Etterbetalinger på grunn av sent trygdeoppgjør, skal ikke tas med som inntekt. I september fikk mange etterbetalt AAP, men i noen saker har etterbetalingen ikke blitt rapportert inn riktig.

Da har etterbetalingen likevel blitt tatt med som inntekt i vedtaket for september.

Det er nå rapportert inn riktige opplysninger. Mandag 9. november sender vi nye vedtak til de det gjelder. Utbetalingen vil skje i løpet av tirsdag 10. november.