Endringer i bostøtten fra og med juni

Mange vil oppleve å få mindre bostøtte eller avslag i vedtaket for juni. Det kan det være flere årsaker til.

Du mottar vedtak for juni og eventuell utbetaling av bostøtte 20. juli. Her kan du lese om årsaker til at du kan få endring i vedtaket, sammenlignet med tidligere måneder. 

Ikke ekstra strømstøtte juni - september

De midlertidig økte satsene for beregning av bostøtte gjelder i hele 2022. Engangsbeløpet som ble gitt i tillegg til bostøtte fra januar til mai, blir ikke utbetalt i perioden juni - september. Det blir en ny periode med ekstra støtte til strøm fra oktober til desember.

Dersom du får avslag på bostøttesøknaden din i perioden juni – september, behøver du ikke søke på nytt. Søknaden din blir videreført fram til oktober, da den nye perioden med strømstøtte starter opp. Du må huske å melde fra om eventuelle endringer i perioden. Ønsker du å slette søknaden din, kan du gjøre det i Min bostøtte eller melde fra skriftlig til kommunen.

Les mer om støtte til strøm

Høyere inntekt etter trygdeoppgjøret

Mottar du pensjon eller trygd, fikk du en etterbetaling i juni som følge av trygdeoppgjøret i mai. Det gjør at du får høyere inntekt i juni. Høyere inntekt gjør at du får høyere egenandel og lavere bostøtte.

Feriepenger

Feriepenger er skattbar inntekt på linje med lønn, pensjon og annet. Feriepenger blir tatt med som inntekt i måneden de blir utbetalt. Fikk du feriepenger i juni, har du høyere inntekt i juni og det gjør at du får en høyere egenandel. Du finner mer informasjon om feriepenger hos arbeidstilsynet.no eller altinn.no.

Justerte satser

Fra juni har de vanlige satsene blitt justert opp for å ta høyde for prisstigningen siste året.