Omsorgsboliger og sykehjem

Denne siden er flyttet.

Skal du søke om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem finner du informasjon på Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.

Informasjon om å fremskaffe og forvalte omsorgsboliger og sykehjem er flyttet til Veiviseren.no