Prosjektutvikling

Arbeidet med utvikling og endring i områdesatsing er komplisert. Å få til god samhandling og koordinering er en betydelig utfordring for bydeler og kommuner som gjennomfører områdeløft med mange aktører og samarbeidspartnere. Andre sentrale utfordringer er å få aksept for felles mål og prioriteringer, og å avklare roller og ansvar i utviklingsprosessen.

Organisering av arbeidet og kvaliteten i hvert enkelt prosjekt utgjør sluttresultatet i områdeløftet. God og effektiv prosjektutvikling med oppfølging er vesentlig. Husbanken forutsetter profesjonell ledelse og prosjektgjennomføring for å støtte utviklingsarbeidet.

Husbanken har utarbeidet et prosjektutviklingsverktøy som bidrar til å redusere risiko, og kvalitetssikre utviklingsarbeidet. Modellen er basert på erfaringer med utviklingsprosesser.

Les om Husbankens Prosjektutviklingsmodell (HPM)